0889 349 766 arsostroi@abv.bg

[post_slider limit=”5″ visible=”5″ slider_nav=”no”] Плоски покриви са тези, при които наклонът е до 7-8, максимум 10%. За тях идеално решение са мембранните хидроизолации: от битум – обикновен или модифициран, полимерно фолио или специален каучук. Мазаните хидроизолации също се прилагат с успех при плоски покриви.
Когато трябва да се направи избор – мазан или рулонен битум, трябва да се вземат предвид няколко основни характеристики на двата материала.
На първо място, с мазана хидроизолация е много по-лесно да се изпълнят покриви с множество чупки и сложна геометрия, където полагането на мембрани е значително усложнено. Освен това, изискваната квалификация на работниците за мазана изолация е много по-малка, отколкото за залепване на хидроизолационни мушами.
При изчистени и опростени форми на покрива битумните мембрани са винаги за предпочитане. Причините за това са няколко. На първо място, в зависимост от деформациите и важността на сградата, залепването може да бъде пълно или частично, като и двата варианта могат да се изпълнят чрез използване на битумно лепило или чрез газопламъчно залепване.
При пълно прилепване изолацията се деформира едновременно с конструкцията, което понякога крие рискове за целостта на водозащитното покритие и респективно ефективността му. При големи деформации на покривната плоча, например, когато положеният битум не е достатъчно еластичен, са възможни разкъсвания, които позволяват безпрепятствено проникване на вода. За предотвратяване на такива проблеми, се прилага частично прилепване. Той, обаче, значително оскъпява строителството, защото изисква използването на допълнителна, перфорирана мушама, която се поставя под битумната. В процеса на лепене битумното лепило прониква през перфорациите и осигурява равномерно и сигурно точково закрепване, като така деформациите на конструкцията и на хидроизолацията са независими.
Битумните изолации може да бъдат от обикновен или модифициран битум.Модифицираните с APP(атактен полипропилен) битуми запазват еластичност до – 10 °C, а SBS(стирол-бутадиен-стирол) модифицираните битуми запазват еластичност до – 20 °C.

Обикновеният е значително по-евтин, но изисква много по-честа подмяна, докато инвестираните в модифицирания средства се възвръщат заради по-голямата му дълготрайност. Важно при битумните материали е да се осигури защита на покритието от прекалено високи температури. Тя се осъществява чрез лека или тежка минерална посипка. Тривиалното решение е лека и повечето мушами се продават с такава, но ако е необходима защита на покривното покритие от всмукващото действие на вятъра, за предпочитане е тежка защита, обикновено от речен чакъл. Всмукващото действие е особено опасно при полимерните мембрани, защото тяхното закрепване към покрива често е само по контура.

No Comment

You can post first response comment.

Leave A Comment

Please enter your name. Please enter an valid email address. Please enter a message.